کاهش هزینه بارگیری

کاهش هزینه بارگیری

وزن پايين بلوک اتوکلاو شده هبلکس كه حدود يك پنجم وزن بتن معمولي است به كاميونها و تريلها اجازه حمل ظرفيت بسيار بالاتري نسبت به بتن معمولي ميدهد لذا هزينه هاي حمل و نقل در طي فرايند ساخت و ساز كاهش ميابد به عنوان مثال بلوک فرمستون در قالبهاي ۳۱٫۱۵ مترمكعبي بسته بندي ميشود و با استفاده از جرثقيل فكي و تريلي براحتي بارگيري و حمل ميگردد، يك تريلي قادر است ۳۱٫۵۰ متر مكعب بلوک فرمستون را بارگيري و حمل نمايد.