مقاله های هبلکس

اندود خارجي هبلکس

بايد قبل ازاجراي اندود بر روي ديوار اجرا شده فواصل بين قطعات بلوك سبک فرمستون و اعضاء سازه اي (قاب) و همچنين درزهاي بين بلوك ها هبلکس كنترل شوند، تا شكاف، درزهاي عريض و يا حفره اي وجود نداشته باشد .
حفره ها و شكاف ها بايد با ملات چسب هبلکس و ملات بلوک هبلکس يا كفي پلي يورتان (منبسط شونده) و درزها در صورت لزوم با مواد چسباننده پر شوند. لوله ها و داكت هاي عبور لوله بايد محكم به ديوار متصل شده و فضاهاي خالي با ملات يا كف پلي يورتان پر و تراز گردد . توصيه مي شود يك شيار V شكل كه با ماده آب بند ارتجاعي پر مي شود در راستا و روي خط شناژها ( تيرها ، نعل درگاه ها و ... ) و همچنين بصورت قائم در كناره هاي پنجره ها از زير لبه ها تا روي كف ايجاد شود.

برچسب: ,
پروژه های انبوه سازي هبلکس

شرکت مسکن و عمران قدس رضوي شرکت کاشی کسري برج صبا شرکت راه صنعت شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان مرکز خرید تیراژه (کیش و عسلویه ) شرکت داروپخش شرکت ایرتویا شرکت توکا شرکت ساختمانی تهران جنوب شرکت ساحل ساري شرکت پاسارگاد جنوب گروه پزشکی عرفان غرب

برچسب: ,

درباره ما

ما مفتخر هستیم که تنها صادرکننده بلوک های هبلکس شیاردار به کشورهای آسیایی و اروپایی هستیم.، هبلکس تهران در تلاش است تا رتبه اول صادرات و کیفیت در صنعت بلوک های هبلکس را به ایران اختصاص دهد.