مقاله های هبلکس

پروژه های انبوه سازي هبلکس

شرکت مسکن و عمران قدس رضوي شرکت کاشی کسري برج صبا شرکت راه صنعت شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان مرکز خرید تیراژه (کیش و عسلویه ) شرکت داروپخش شرکت ایرتویا شرکت توکا شرکت ساختمانی تهران جنوب شرکت ساحل ساري شرکت پاسارگاد جنوب گروه پزشکی عرفان غرب

برچسب: ,
پروژه های صنعتی و اداري هبلکس

ساختمان مرکزي جهاد سازندگی ، خیابان آزادي شرکت خانه سازي سپاه پاسداران ، شهرك پردیس بومهن مرکز خرید سپاه پاسداران تهران مرکز خرید تیراژه مجتمع تجاري میلاد قائم مجتمع بازار فردوسی مجتمع فروشگاه میلاد مجتمع تجاري توحید بانک مرکزي ، تهران بانک ملت طالقانی ساختمان سرپرستی بانک تجارت (آزادي ) پاکسان

برج هاي مسکونی و تجاري هبلکس

در تهران : برجهاي آتی ساز (اوین) برج سفید ، پاسداران برج پردیس ، میرداماد برج گلناز ، انتهاي آفریقا برج سحر ، مقدس اردبیلی مجتمع مسکونی سعدآباد، تجریش مجتمع مسکونی لاله ، تقاطع مدرس و آفریقا مجتمع بیژن ، میدان محسنی مجتمع مسکونی مفید ، بلوار استاد معین مجتمع مسکونی فراز ،سعادت آباد کوي فراز مجتمع مسکونی

برچسب: ,