مقاله های هبلکس

نکات مهم خرید بلوک سبک هبلکس

نکات مهم خرید بلوک سبک هبلکس

در بازار AAC ، به هبلكس معروف است و عموماً براي ديوارهاي داخلي از ضخامت 10 سانتي‌متر و ديوارهاي اطراف از ضخامت 15 سانتي‌متر استفاده مي‌شود. در خريد بلوک هبلکس بايد دقت شود كه هبلكس به دو نوع بلوک سبک اتوكلاوي و بلوک سبک غير اتوكلاوي تقسيم مي‌شود و معمولاً نوع بلوک غير اتوكلاوي ارزان‌تر است. اما كيفيت آن به مراتب پايين‌تر از نوع بلوک اتوكلاوي است. ابعاد در خرید بلوک سبک، مطابق با سفارش باشد. لبه‌ها و كنج‌هاي بلوك هبلکس (ثرمستون) شكسته نباشند و داراي سطح صاف و اضلاع قائم باشند.