مقاله های هبلکس

اندود خارجي هبلکس

اندود خارجي هبلکس

بايد قبل ازاجراي اندود بر روي ديوار اجرا شده فواصل بين قطعات بلوك سبک فرمستون و اعضاء سازه اي (قاب) و همچنين درزهاي بين بلوك ها هبلکس كنترل شوند، تا شكاف، درزهاي عريض و يا حفره اي وجود نداشته باشد .
حفره ها و شكاف ها بايد با ملات چسب هبلکس و ملات بلوک هبلکس يا كفي پلي يورتان (منبسط شونده) و درزها در صورت لزوم با مواد چسباننده پر شوند. لوله ها و داكت هاي عبور لوله بايد محكم به ديوار متصل شده و فضاهاي خالي با ملات يا كف پلي يورتان پر و تراز گردد . توصيه مي شود يك شيار V شكل كه با ماده آب بند ارتجاعي پر مي شود در راستا و روي خط شناژها ( تيرها ، نعل درگاه ها و ... ) و همچنين بصورت قائم در كناره هاي پنجره ها از زير لبه ها تا روي كف ايجاد شود.

درباره ما

ما مفتخر هستیم که تنها صادرکننده بلوک های هبلکس شیاردار به کشورهای آسیایی و اروپایی هستیم.، هبلکس تهران در تلاش است تا رتبه اول صادرات و کیفیت در صنعت بلوک های هبلکس را به ایران اختصاص دهد.