مقاله های هبلکس

اولين رديف بلوک سبک هبلکس

اولين رديف بلوک سبک هبلکس

در مواردي كه قطعات بلوك سبک هبلکس ورامین با پالت و داخل كيسه هاي هوابندي شده به كارگاه حمل مي شوند بايد حداقل يك روز قبل از مصرف از كيسه خارج شده تا تبادل دمائي و رطوبتي با محيط برقرار شود. قطعات بلوک سبک هبلکس ورامین بايد قبل از استفاده، مورد بازرسي ظاهري قرار گرفته و قبل از ديوار چيني و در هنگامي كه در حالت انبار هستند، مرطوب شده و سپس اجازه داده شود تا به حالت مرطوب با سطح خشك برسند و رطوبت يكنواخت در قطعه توزيع شود.اولين رديف بايد هميشه روي يك لايه ملات بنايي (سنتي) با ضخامت بيشتر (حدود 1 تا 2سانتي متر) قرار داده شود .
اين ملات مي تواند از يك قسمت سيمان - يك قسمت آهك - شش قسمت ماسه تشكيل شده باشد .
در مواردي كه رج اول روي كرسي چيني يا كف طبقه اي قرار مي گيرد كه كمتر از 30سانتي متر از سطح زمين بالاتر است يك لايه عايق رطوبتي نيز بايد در زير ملات رج اول قرار داده شود .
عايق رطوبتي بايد به شكل مناسبي به اعضاء قائم سازه متصل شوند.
بايد دقت نمود تا ملات رج اول كاملاً تراز و صحيح قرار داده شود (از هر دو جهت طولي و عرضي)
بين درزهاي عمودي بلوك ها، بايد حتماً با ملات نازك پر شود.

درباره ما

ما مفتخر هستیم که تنها صادرکننده بلوک های هبلکس شیاردار به کشورهای آسیایی و اروپایی هستیم.، هبلکس تهران در تلاش است تا رتبه اول صادرات و کیفیت در صنعت بلوک های هبلکس را به ایران اختصاص دهد.