مقاله های هبلکس

بلوک سبک هبلکس مقاوم در برابر رطوبت و آب

بلوک سبک هبلکس مقاوم در برابر رطوبت و آب

نظر به اینکه بتن سبک (بلوک سبک هبلکس) در قشرهاي سطحی داراي تخلخل فراوان میباشد در نتیجه شکافهاي مویین و درزهاي کمتري در سطح ایجاد میشود و اگر پوشش فوم بتن با ضخامت کافی مورد استفاده قرار گیرد در مقابل خطر نفوذ باران و رطوبت مقاومت مطلوبی خواهد داشت.

درباره ما

ما مفتخر هستیم که تنها صادرکننده بلوک های هبلکس شیاردار به کشورهای آسیایی و اروپایی هستیم.، هبلکس تهران در تلاش است تا رتبه اول صادرات و کیفیت در صنعت بلوک های هبلکس را به ایران اختصاص دهد.