مقاله های هبلکس

نحوه استفاده از ملات هبلکس

نحوه استفاده از ملات هبلکس

ملات بلوک سبک هبلکس (بلوک فرمستون) همان ماسه و سیمان می باشد و با توجه به اینکه بلوکهاي هبلکس (فرمستون،ثرمستون) یک نوع بتن سبک (بلوک سبک) می باشد و همگونی کاملی با ملات ماسه سیمان دارد می توان نسبت ترکیب را به پنج یا شش به یک تبدیل و در مصرف سیمان صرفه جویی بیشتري نمود در مواردي که تیغه بندیهاي مورد اجرا با آب و رطوبت سرکاري نداشته باشند (مثل دیوار اتاق خواب ، کار ، … ) می توان از ملات گچ و خاك (به لحاظ صرفه جویی اقتصادي ) نیز استفاده نمود.

درباره ما

ما مفتخر هستیم که تنها صادرکننده بلوک های هبلکس شیاردار به کشورهای آسیایی و اروپایی هستیم.، هبلکس تهران در تلاش است تا رتبه اول صادرات و کیفیت در صنعت بلوک های هبلکس را به ایران اختصاص دهد.