مقاله های هبلکس

نصب تاسیسات بر روی هبلکس

نصب تاسیسات بر روی هبلکس

بلوک اتوکلاو شده هبلکس از نظر نصب تاسیسات و نماسازی (اعم از لوله ، کابینت ، سنگ ، سرامیک ، …) مانند سایر مصالح میباشد و چنانچه پروژه هبلکس (بلوک سبک) به صورت صحیح اجرا شود با مشکلی روبرو نخواهد شد.