مقاله های هبلکس

عایق صوتی هبلکس

عایق صوتی هبلکس

هبلکس (سیپورکس) عمدتاً به عنوان ديوار خارجي غير باربر ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از تبادل حرارتي با فضاي خارج جلوگيري كند. ولي هبلکس (فرمستون) در ديوارهاي داخلي و نيز با ضخامت كمتر با توجه به عايق صوت بودن، كاربرد دارد.