مقاله های هبلکس

سیم کشی و لوله کشی در هبلکس

سیم کشی و لوله کشی در هبلکس

بلوک سبک هبلکس تهران به راحتی اره می‌شود و میخ در آن به راحتی کوبیده می‌شود. بنابراین سیم کشی و لوله کشی در ساختمان‌های ساخته شده از بلوک فرمستون تمیزتر و سریع تر انجام می‌شود.