مقاله های هبلکس

صرفه جویی مصالح ساختمانی

صرفه جویی مصالح ساختمانی

پروژه‌های ساختمانی با استفاده از بلوک سبک AAC یا همان بلوک اتوکلاوشده با در نظر گرفتن سرعت اجرا، به دستمزد کمتری احتیاج و همچنین استفاده از AAC و بلوک بتنی گازی به سبب مصرف ملات کمتر و نیز کاهش بارهای وارده به سازه به دلیل وزن کم دیوارها که موجب کاهش ابعاد سازه می‌شود،و در نتیجه بلوک بتنی گازی صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای را در هزینه مصالح مصرفی موجب می‌گردد.