خواص بلوک سبک هبلکس تهران

خواص بلوک سبک هبلکس تهران

  • پایین بودن وزن مخصوص بلوک سبک هبلکس تهران حدود 20% نسبت به مصالح معمولی
  • کاهش بار استاتیکی و طراحی سبک تر ساختمان ها و برج های بلندمرتبه با بلوک سبک هبلکس ورامین
  • کاهش انرژی در تولید بلوک سبک هبلکس ورامین که تقریباً 10% نسبت به مصالح معمولی کمتر است.
  • قابلیت تولید از پسماندها و ضایعات کارخانجات فرآوری و معدنی
  • افزایش سرعت پیشرفت کار حدود 5 الی 6 برابر بیشتر
  • کاهش هزینه زیرسازی سطوح به علت سطح صاف بلوک های AACهبلکس
  • حمل و نقل آسان بلوک سبک ورامین با توجه به امکان بسته بندی بصورت پالت
  • تولید بر اساس نیاز مشتری و تعیین ابعاد بلوک هبلکس دلخواه
  • کاهش میزان مصرف فولاد در ساختمان بیش از 20تا30 درصد
  • مقاومت در برابر يخ زدگي بلوک سبک هبلکس ورامین